zondag 23 september 2018

Halen: GAS in nieuwe jas (24 november 2016)

Sluikstorten, wildplassen, geluidsoverlast... Het GAS-reglement dat vervelende vormen van overlast aanpakt, onderging een aantal wijzigingen. De Gemeentelijke Administratieve Sancties zijn in Hasselt sinds 2012 operationeel. Sindsdien kunnen politieambtenaren en -agenten en een aantal gemeentelijke GAS-vaststellers repressief optreden bij bepaalde overlastproblemen.

Justitie komt daar niet meer aan te pas, waardoor het gevoel van straffeloosheid verdwijnt en er een lik-op-stukbeleid gevoerd wordt. Onlangs onderging het GAS-reglement enkele wijzigingen om zo nog beter op de realiteit in te spelen. De bepalingen gelden trouwens niet alleen in Hasselt maar ook in de vijf andere steden en gemeenten van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad.

"Eerst en vooral werd het oude reglement, dat bestond uit 168 artikelen, herleid naar een nieuw document van een 100-tal artikelen", zegt GAS-ambtenaar Wendy Bormans toe. "Verscheidene verouderde en niet-gebruikte regels werden geschrapt, anderen geüpdatet. Daarnaast werden ook nieuwe artikelen toegevoegd. Een voorbeeld hiervan is een bepaling die het oneigenlijk gebruik of bezit van schadelijke middelen zoals lachgas verbiedt. Een ander voorbeeld is een sanctie voor personen die een plaatsverbod kregen van de burgemeester, ter voorkoming van openbare overlast, niet naleven. Daarnaast werden ook de maximumbedragen van een GAS-boete opgetrokken naar 350 euro voor volwassenen en 175 euro voor minderjarigen vanaf 16 jaar. Zo kunnen we strenger optreden tegen personen die meerdere keren dezelfde overtreding begaan of tegen rechtspersonen. Ik denk bijvoorbeeld aan een café dat geluidsoverlast veroorzaakt."


"Weinig mensen weten dat overtreders altijd de mogelijkheid krijgen om zich te verweren en dat minderjarige overtreders altijd een voorstel tot bemiddeling of gemeenschapsdienst krijgen. Er wordt dus nooit meteen een boete opgelegd. Ook aan volwassen overtreders kan een bemiddelingsprocedure worden voorgesteld. De GAS-ambtenaar beoordeelt in welke gevallen zo'n alternatieve straf aangewezen is. Het GAS-reglement is eigenlijk niet meer dan een verzameling afspraken die we met elkaar maken om een prettige leefomgeving te verzekeren voor iedereen."

Bekijk alle artikels uit Halen