Nieuws uit Limburg Limburgnieuws.be

dinsdag 18 december 2018

Halen: Meer samenwerking tussen politiezones (14 oktober 2014)

Deze maand is de lokale politie West-Limburg (Halen, Lummen, Herk-de-Stad) toegetreden tot het bestaande samenwerkingsverband tussen de zones HAZODI en Kanton Borgloon. Al vanaf 1 mei werkten de zones HAZODI en Kanton Borgloon met elkaar samen op het vlak van noodhulp. Alle betrokken partijen zijn erg lovend over deze samenwerking. "De praktijk leert dat zowel de twee korpsen als de burger hier voordeel uit haalt," zegt Philip Pirard, korpschef van de lokale politie HAZODI. Vanaf 1 oktober maakt ook de zone West-Limburg deel uit van het samenwerkingsverband.

In principe blijft elke politiezone de oproepen op haar grondgebied zelfstandig afhandelen. Maar bij noodgevallen of tijdens een periode van extreme drukte kan er snel beroep gedaan worden op de ploegen van de andere korpsen.

"Dit creëert een groter veiligheidsgevoel bij het politiepersoneel en bij de bevolking," zeggen de korpschefs van de drie zones. "Zij weten dat zij in moeilijke of gevaarlijke omstandigheden snel bijstand kunnen krijgen." Zo vroeg de lokale politie HAZODI de collega's van Kanton Borgloon al in bijstand tijdens de vechtpartij op Hasselt kermis en de gevonden bom uit de Tweede Wereldoorlog. "Ook voor ons als grotere zone is deze samenwerking echt een meerwaarde," meent Pirard.

"Daarnaast zorgt de samenwerking ervoor dat er meer blauw op straat is, één officier van gerechtelijke politie staat 24 op 24 uur de ploegen op het terrein bij, en dat de zones in deze moeilijke financiële tijden meer kunnen doen met minder middelen."

Bekijk alle artikels uit Halen