www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

woensdag 16 januari 2019

Gingelom: Nieuwe politievoertuigen voor zone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken (29 maart 2016)

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft een aantal nieuwe voertuigen in gebruik genomen. Vandaag beschikt de politiezone over 34 voertuigen, 7 motorfietsen en 15 fietsen.

"Nadat we als eerste stad in Vlaanderen ons stadswagenpark volledig vervingen door elektrische auto's, willen we nu deze groene lijn doortrekken naar het wagenpark van onze politiezone", aldus burgemeester Veerle Heeren.

Er werd beslist om 4 Toyota Auris Hybride en 1 Toyota Prius aan te kopen. De hybride voertuigen combineren de werking van een klassieke verbrandingsmotor, die werkt op brandstof, met de werking van een elektromotor, waardoor veel minder energie wordt verbruikt en CO2 wordt uitgestoten. Voor 2016 zal zo 3 ton CO2 minder worden uitgestoten.

De hogere aankoopprijs van de wagens, wordt ruimschoots goedgemaakt door de lagere onderhoudskosten en het lagere brandstofverbruik. In de toekomst zal bij elke aankoop van nieuwe voertuigen rekening gehouden worden met het ecologische aspect.

"De nieuwe wagens zullen in de eerste plaats worden ingezet voor de wijkwerking en administratieve verplaatsingen. Daar worden geen al te lange afstanden afgelegd en zijn geen erg hoge snelheden nodig. Zo kan maximaal gebruik gemaakt worden van de elektromotor", aldus korpschef Steve Provost.

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken schafte ook extra fietsen aan. Een duurzaam alternatief voor de auto of motor. Op deze manier zijn de wijkinspecteurs gemakkelijker aanspreekbaar en kunnen ze kleine vormen van overlast sneller opmerken.

Bekijk alle artikels uit Gingelom