info@limburgnieuws.be -

zaterdag 15 augustus 2020

Genk: 3 op 4 Genkenaren vindt dat toerisme hun stad beter maakt (24 juli 2020)

De overgrote meerderheid van de Genkenaren steunt het toerisme en vindt dat Genk een toeristische bestemming moet blijven. Dat blijkt uit het bewonersonderzoek dat Toerisme Vlaanderen in samenwerking met de stad Genk en Hogeschool PXL uitvoerde.

In april 2020 vulden 413 Genkenaren de online bevraging in waarin gepolst werd naar hun houding tegenover het toerisme in hun stad. Net zoals bij eerdere bewonersstudies in de kunststeden, zijn ook voor Genk de resultaten overwegend positief, al vragen de inwoners wel om meer betrokken te worden door het stadsbestuur.

In 2017 en 2019 voerde Toerisme Vlaanderen grootschalige bewonersstudies uit in de kunststeden Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen. Dit jaar was de Limburgse centrumstad Genk, samen met Ieper, aan de beurt. Met onder meer haar toegangspoort tot het Nationaal Park Hoge Kempen, het evoluerend kunstwerk LABIOMISTA van kunstenaar Koen Vanmechelen en de aantrekkelijke erfgoedsite C-Mine trekt Genk jaarlijks veel toeristen aan. De digitale bevraging waaraan in totaal meer dan 400 Genkenaren meewerkten, levert zinvolle inzichten in de houding van de inwoners tegenover het toerisme in de stad.

De hoofdconclusie ligt in lijn met die van de bevragingen in de andere steden: de Genkenaren staan gunstig tegenover het toerisme in hun stad. Van de bevraagde inwoners zegt 76% het toerisme te steunen. 83% geeft aan dat dat Genk een toeristische bestemming moet blijven. Liefst 3 op de 4 Genkenaren vindt dat de stad er beter uitziet dankzij het toerisme.

In de bevraging werd ook gepeild naar de voor- versus nadelen van het toerisme in Genk. 60% van de bevraagden geeft aan dat de voordelen opwegen tegenover de nadelen. Slechts 7% zegt soms overlast te ondervinden van het toerisme, terwijl wel 1 op 3 er meer verkeersproblemen door ervaart.

59% van de Genkenaren geeft aan fier te zijn op hun stad, dankzij toerisme. Dat is minder dan de inwoners in de kunststeden waar 70 tot 80% van de inwoners aangeven fier te zijn op hun stad, dankzij toerisme. 29% van de Genkenaren geeft daarbij aan meer betrokken te willen worden dan vandaag de dag het geval is.

"Vanuit Vlaanderen zal ik de komende jaren sterk investeren om het toerisme in Genk verder op de kaart te zetten. Zo spelen we C-Mine verder internationaal uit als Flanders Heritage Venue en zetten we massaal in op de ontsluiting van onze prachtige natuur. We doen dat in samenwerking met het stadsbestuur. Het blijft echter goed opletten. Op lokaal niveau moet men zorgen dat de Genkenaar nog mee is door hen voldoende te betrekken en effectief naar hen te luisteren. Het toeristisch beleid mag er nooit voor zorgen dat de Genkenaar afhaakt", zegt Vlaams minister van Toerisme en Genkenaar Zuhal Demir.

Bij de inwoners werd ook gepeild naar hun mening over de toekomst van het toerisme in hun stad. Het is duidelijk dat de Genkenaren ervoor openstaan om in de toekomst nog meer bezoekers in hun stad te verwelkomen. 6 op de 10 vindt aan dat het aantal verblijfstoeristen zeker nog mag groeien.

"We zijn zeer tevreden met de positieve houding van de Genkenaren. Daarnaast zien we dat de Genkenaar het verblijfstoerisme graag verder ziet groeien. Dat steunt ons in onze visie om de komende jaren het toeristisch beleid, samen met de lokale toeristische sector, in Genk verder uit te bouwen. Het toeristisch beleid moet tenslotte in de eerste plaats de welvaart van de Genkenaar en de lokale sector in Genk verbeteren", zegt schepen van Toerisme Toon Vandeurzen.


Het onderzoek werd eind april 2020 online uitgevoerd bij 413 inwoners van Genk en is representatief naar geslacht, opleidingsniveau, leeftijd en woonwijk/deelgemeente. Het is gebaseerd op een internationaal gevalideerd onderzoekskader dat Toerisme Vlaanderen toepast op steden en gemeenten in Vlaanderen. Dit onderzoek is een samenwerking tussen Toerisme Vlaanderen, de stad Genk en PXL Hogeschool.
Bekijk alle artikels uit Genk