www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

vrijdag 22 maart 2019

Genk: Restauratie passerelle Thor Park (27 februari 2018)

Op 15 maart starten de restauratiewerken aan de passerelle aan de achterkant van Thor Central. De werken zijn nodig voor de instandhouding. De passerelle zal nadien ook een functie krijgen als extra beleving op Thor Park. Bij de werken wordt maximaal rekening gehouden met de kolonie huiszwaluwen die aan de onderkant van de passerelle woont.

De passerelle van Thor Park is een overdekte gang op 9 meter hoogte, die Thor Central, het voormalige hoofdgebouw van de steenkoolmijn, verbindt met het schachtgebouw. In de tijd van de mijn gebruikten de kompels deze dagelijks.

Onder de passerelle woont een kolonie van huiszwaluwen, in totaal 55 nesten. Hun aanwezigheid is bepalend geweest bij de uitwerking van de planning en aanpak van de werken. Zwaluwen broeden hier in ons land tussen april en half oktober. In de winter trekken ze naar warmere oorden. Daarom gebeuren de werken dan ook in twee fases en wordt er tijdens het broedseizoen niet gewerkt aan het gedeelte waar de kolonie woont. De zwaluwen kunnen dus gewoon onder de passerelle blijven wonen, zowel tijdens als na de werken.

Koplamp Architecten staan in voor de restauratie en onlangs werd ook een aannemer aangesteld, zodat de werken op 15 maart kunnen starten. De aannemer zal meer bepaald starten met het gedeelte waar geen zwaluwnesten zijn. Uit ervaring weet Koplamp Architecten dat de kans erg klein is dat deze werken het broeden zullen verstoren.

Bekijk alle artikels uit Genk