dinsdag 25 september 2018

Dilsen-Stokkem: Lydia Peeters: Ontwerpkaart zonevreemde bossen moet aangepast worden (17 mei 2017)

Vlaams Parlementslid Lydia Peeters (Open VLD) zegt dat de ontwerpkaarten zonevreemde bossen dringend aangepast moeten worden. De bestemming van een bouwkavel kan niet gewijzigd worden zonder inspraak en schadevergoeding. Dat zei Lydia Peeters vandaag (17 mei) in Villa Politica.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) organiseert van 16 mei tot en met 14 juli een openbaar onderzoek over de kaart van de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen (MKWB), ook wel zonevreemde bossen genoemd. De kaart is online raadpleegbaar via: https://mkwb.natuurenbos.be

Lydia Peeters: "De gevolgen van de kaart zijn groot. Via een verstrengde procedure voor ontbossing (geregeld via artikel 90ter in het Bosdecreet) zullen de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen nu immers beter beschermd worden. Vanaf 21 mei 2017 geldt de verstrengde procedure. Het verwijderen van die bossen is verboden. Een afwijking kan aangevraagd worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos, waarop de Vlaamse Regering - na advies van het Agentschap - over die afwijkingsaanvraag zal beslissen. In de praktijk zal dit slechts hoogst sporadisch toegestaan worden. Vandaar is het van belang om de kaart goed na te kijken."

Met de gronden zal dus niet altijd meer gedaan kunnen worden waarvoor ze ooit bestemd waren. Op een stukje bouwgrond dat ouders voor hun kinderen hebben bewaard, kan plots niet meer gebouwd worden. Bedrijven kunnen in die gevallen niet meer uitbreiden. Eigenaars zullen dus te maken krijgen met een substantieel waardeverlies. Het mechanisme van planschadevergoeding is immers onderhevig aan tal van voorwaarden, wordt niet automatisch toegekend, zal nooit de aankoopprijs compenseren (80% van de waardevermindering), en zal pas over enkele jaren betaald worden.

Iedereen kan opmerkingen indienen bij de kaart Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen tijdens het openbaar onderzoek van 16 mei tot en met 14 juli 2017.

Bekijk alle artikels uit Dilsen-Stokkem