zondag 23 september 2018

Dilsen-Stokkem: Controles in schoolomgeving Dilsen (4 maart 2017)

Voor aanvang van dit schooljaar werd de schoolomgeving in Dilsen volledig heringericht, waarbij de veiligheid voor fietsers en voetgangers verhoogd werd. Toch stelt zich nog een probleem in de Schoolstraat, die als fietsstraat werd ingericht.

Eén van de maatregelen bij de herinrichting van de schoolomgeving was de heraanleg van het kruispunt Vlessersweg - Schoolstraat met een asverschuiving, waardoor de Schoolstraat als voorrangsweg werd benadrukt. Vanaf dit kruispunt tot aan de scholencampus werd de Schoolstraat een fietsstraat. Dit betekent dat fietsers voorrang krijgen en motorvoertuigen geen fietsers mogen voorbijsteken. De snelheid is beperkt tot maximaal 30 km/u.

"Momenteel moeten we echter vaststellen dat veel bestuurders geen of te weinig rekening houden met de regels in deze fietsstraat, en alsnog fietsers voorbijsteken of te hard rijden. Daarom zal de politie extra controles uitoefenen op het naleven van de verkeersregels in de Schoolstraat."

Bekijk alle artikels uit Dilsen-Stokkem