vrijdag 21 september 2018

Diepenbeek: Vijf weken praesesverkiezingen (19 mei 2017)

De politie Limburg Regio Hoofdstad voerde de afgelopen vijf weken controles uit tijdens de praesesverkiezingen in de omgeving van de universitaire campus in Diepenbeek. In samenwerking met de gemeente Diepenbeek, de verschillende scholengemeenschappen op de campus en de feestbegeleiders zorgde de politie Limburg Regio Hoofdstad ervoor de studenten veilig konden fuiven in de omgeving de universitaire campus in Diepenbeek tijdens de praeseverkiezingen.

De politie Limburg Regio Hoofdstad controleerde ook in de omgeving.

"Aan het einde van de vijf weken praesesverkiezingen kan de politie Limburg Regio Hoofdstad vaststellen dat de afgesproken regels goed werden nageleefd en dat de praesesverkiezingen rustig verliepen. 10 meldingen van geluidsoverlast werden gecontroleerd, 9 personen kregen een onmiddellijke inning voor het niet-correct gebruikt van de fietsverlichting, drie personen werden betrapt op wildplassen, één persoon onder invloed van alcohol werd door onze diensten mee ten burele genomen en drie bestuurders waren onder invloed."

Bekijk alle artikels uit Diepenbeek