www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

woensdag 16 januari 2019

Business: Ondernemersvertrouwen blijft op hoog niveau (2 oktober 2017)

De Polsslag Ondernemend Limburg (POL) van UNIZO Limburg en VKW Limburg, de vertrouwensindicator van de Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders, blijft in oktober 2017 op hoog niveau met een score van +17,3 . Hiermee evenaart het Limburgs ondernemersvertrouwen het niveau van juli (+17,7), de hoogste score sinds 2007. De evaluatie van het voorbije derde kwartaal (+18,5) ligt wat hoger dan de prognose voor het komende kwartaal (+16,2), maar ze liggen beiden op een hoog niveau.

De productiesector en de dienstensector zijn de sterkhouders van de Limburgse economie. De groothandel neemt in vergelijking met de voorbije 4 kwartalen wat gas terug. De bouwsector blijft status quo ten opzichte van het vorige kwartaal en de detailhandel komt weer terug boven de nullijn piepen.

Qua grootte kennen de grootste bedrijven met meer dan 250 werknemers opnieuw de hoogste score, weliswaar iets lager dan 3 maanden geleden. In alle andere groottecategorie├źn zijn de POL-cijfers duidelijk positief, met globaal gezien een toenemend ondernemersvertrouwen volgens grootte. Enkel bij de kleinste bedrijven met minder dan 5 werknemers is er sprake van een status quo.

Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg: "Het Limburgs ondernemersvertrouwen blijft duidelijk positief. Een belangrijk signaal van onze ondernemers, die met vertrouwen aan de toekomst van hun zaak kunnen werken. Een belangrijk signaal voor de politiek, om blijvend en versneld in te zetten op maatregelen ter ondersteuning van ondernemerschap en groei. De socio-economische maatregelen van de federale regering verpakt in het zomerakkoord omvatten alvast heel wat positieve zaken in waar UNIZO de laatste jaren zelfs zwaar voor heeft geijverd: de verlaging van de vennootschapsbelasting, de verdere fiscale gelijkschakeling tussen vennootschappen en eenmanszaken, een herziening van de proefperiode en flexi-jobs voor de retail. Met deze maatregelen is het glas voor ons eerder halfvol dan halfleeg. Maar we leggen de lat graag hoger. Want dat doen onze ondernemers ook. Willen we echt competitief zijn met de ons omringende landen, dan moeten we durven gaan voor een vol glas, met een stevige schuimkraag. En daar zijn (nog meer) structurele hervormingen voor nodig. Maar na de taxshift en nu het zomerakkoord, bewijst deze regering alvast dat ze uit een nieuw en ander vaatje tapt. Het positieve POL-cijfer is dus ook voor ons als ondernemersorganisatie een essentieel signaal, om de belangen van deze ondernemers verder te blijven behartigen, en te zorgen dat ook de kleinste ondernemingen met minder dan 5 werknemers volwaardig aansluiting kunnen vinden bij het positieve ondernemersvertrouwen in onze provincie."

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: "Zoals uit ons recente analyse van de TOP500 bleek was 2016 economisch een prima jaar voor het Limburgse bedrijfsleven. Deze nieuwste update van de POL toont opnieuw aan dat onze bedrijven over het algemeen op dat elan blijven doorgaan, minstens tot eind dit jaar. Deze vaststelling onderlijnt vooral dat positieve stimuli werken. De eerder al genomen hervormingsmaatregelen van de regering zijn door onze Limburgse bedrijven omgezet in daden en jobs, zoals beloofd. Met het zomerakkoord lijkt de hervormingstrein toch gestaag zijn koers verder te zetten. Maar dit positieve nieuws mag ons niet in slaap wiegen, want anders zal de wake-up call straks, bij de eerste tegenwind, des te harder klinken. We moeten heel scherp blijven, want onze concullega┬ĺs in het buitenland staan ook absoluut niet stil. De digitalisering komt razendsnel op ons af en hier zullen onze bedrijven snel moeten zorgen dat ze maximaal de sprong maken om mee op die trein te zitten. Daarvoor zijn ook verdere hervormingen nodig die onze bedrijven toelaten zo flexibel mogelijk te zijn en mogen we niet berusten in de resterende loonhandicap van 9% en onze slechte mobiliteit. En, zoals op onze jaarvergadering bleek, moeten we als bedrijven ook dringend de nodige omslag en upgrade in het onderwijs helpen bewerkstelligen om binnenkort niet een knelpunteconomie te vervallen. Waarbij de juiste profielen die onze bedrijven nodig hebben in die digitale wereld al te schaars voor handen zullen zijn."

Bekijk alle artikels uit Business