zondag 22 juli 2018

Business: Karel Van Eetvelt verlaat UNIZO (31 augustus 2017)

Gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt zal op 1 oktober UNIZO verlaten om CEO te worden van Febelfin en de BVB (Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen). Sinds 1 december 2004 is hij gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Voordien was hij gedelegeerd bestuurder van de bouwfederatie Bouwunie.

"Na bijna 13 jaar aan het hoofd van UNIZO ben ik klaar voor een nieuwe uitdaging", zegt Karel van Eetvelt. Die nieuwe uitdaging heeft hij gevonden in een sector die cruciaal is voor de Belgische economie, de KMO’s in het bijzonder, en die geconfronteerd wordt met fundamentele transformaties zoals een verregaande digitalisering. Maar ook een sector die terug meer aansluiting moet vinden bij haar belangrijkste stakeholders: de burgers en de ondernemers. En die erkenning moet krijgen voor de toegevoegde waarde die ze creëert voor de samenleving.

Op de UNIZO-Raad van Bestuur van 6 september zal nationaal voorzitter Karl Verlinden de procedure voor de opvolging voorstellen, zoals bepaald in de statuten en het huishoudelijk reglement. Die voorziet een selectie op basis van een op te stellen profiel en een objectieve procedure ondersteund door een extern HR-expert. Op die basis en na een ruime raadpleging, doet de nationale voorzitter een voorstel aan de Raad van Bestuur. Tenslotte beslist de algemene ledenvergadering bij geheime stemming. Het is de bedoeling van de nationale voorzitter de procedure grondig maar zo kort als mogelijk te voeren.

Bekijk alle artikels uit Business