Nieuws uit Limburg

dinsdag 13 november 2018

Bree: Nieuwbouw kinderopvang en nieuwbouw sporthal Gerdingen (9 oktober 2017)

In de loop van 2014 openden basisscholen De Kei in Beek en De Vuurvogel in Bree hun nieuwe sporthal. In Beek is deze sporthal onderdeel van een geheel, want daar werd de gloednieuwe gemeenschapszaal en het Biekercafé toen ook geopend. De nieuwe sportrealisaties konden enkel gebeuren met subsidies van Agion (Vlaamse overheid), onder de voorwaarde dat ook stad Bree voor 50% mee participeerde, hetgeen ook gebeurde. In Beek en Bree staat er nu een gloednieuwe sporthal, die tijdens de schooluren door de leerlingen wordt gebruikt, en na de schooluren door sportieve Breeënaren. Een win/win-situatie voor iedereen.

Even later benaderde het schoolbestuur van Don Bosco Gerdingen de stad Bree om een identiek project op te starten. De huidige sporthal op de eerste verdieping in het schoolgebouw is al jaren veel te klein en onpraktisch. Daarenboven wordt de zaal in de schoolvakantieperiode gebruikt door Holder de Bolder en zij ervaren dezelfde ongemakken.

Zo werd het idee geopperd om het project van de nieuwe sporthal in Gerdingen te koppelen aan een volledige nieuwbouw voor IBO Holder de Bolder, die in de voormalige pastorij in de Schoolstraat 60 kindjes voor- en naschools opvangen en 134 plaatsen hebben voor vakantieopvang (56 jonge kindjes en 78 oudere kinderen tot 14 jaar).

Schepen Jacques Leten: “Met dit project kunnen we zowel aan de grote vraag tegemoetkomen als zorgen voor een opwaardering van de sportfaciliteiten voor de kinderen van Gerdingen."

Ook de kerkfabriek van Gerdingen is in dit project zijdelings betrokken partij in die zin dat zij het grondstuk, waarop de nieuwe sporthal op de speelplaats van de school gebouwd zal worden, verkopen aan de stad Bree. Daarna gebeurt er een grondruiling, om het openbaar domein (parking, wegen, wandelpaden, groenaanleg) ter hoogte van de nieuwe kinderopvang op een fatsoenlijke wijze te kunnen inrichten en realiseren.

De stad Bree zal, zoals ook in Beek en Bree, een aanzienlijk aandeel hebben in de nieuwbouw van de (school)sporthal in Gerdingen. Dit bugetaandeel wordt nu geraamd op eenzelfde orde van grootte dan in Bree/De Vuurvogel. Daar betaalde de stad Bree 50% van het kostenplaatje: de nieuwe sporthal van De Vuurvogel heeft ‘all in’ (ereloon, bouw, technieken, …) 1.284.900 euro incl. BTW gekost.

Na de realisatie van dit project heeft stad Bree een herbestemming voor het pand van Holder de Bolder voorzien.


Bekijk alle artikels uit Bree