www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

vrijdag 22 maart 2019

Borgloon: Provincie en stad stellen bedrijf Konings in gebreke (10 februari 2017)

Naar aanleiding van een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) en nieuwe uitbreidingsplannen van het bedrijf Konings in Borgloon kwam aan het licht dat ze een belangrijk opgelegd bufferbekken, ter voorkoming van overstromingen, nog steeds niet gerealiseerd hebben. Nochtans was de realisatie van deze regenwaterbuffer van 800.000 liter een verplichting die het bedrijf in 2004 opgelegd kreeg in kader van de bedrijfsuitbreiding destijds. Door het uitblijven van dit bufferbekken en het grote aandeel verharde oppervlakte van het bedrijf zorgt dit afwaarts voor extra overstromingsgevaar.

De provincie Limburg en de stad Borgloon hebben de firma Konings in gebreke gesteld omdat dit belangrijk bufferbekken er na 12 jaar nog steeds niet ligt.

"Wij zullen deze ingebrekestelling overmaken aan de bouwinspectie en dringen aan dat de firma Konings deze werken zo spoedig mogelijk uitvoert, weliswaar na voorlegging van duidelijke ontwerpplannen die aantonen dat het gevraagde volume aan waterberging gerealiseerd wordt", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. "De provincie voert immers een belangrijke strijd tegen overstromingen en door de klimaatsverandering met extremere regenval als gevolg wordt deze strijd steeds belangrijker."

"Extra handhaven is hier geen overbodige luxe want dit zorgt voor een betere bescherming van afwaarts gelegen woningen", zegt burgemeester Danny Deneuker van Borgloon.

Ondertussen heeft het bedrijf een aannemer gecontacteerd om de werken op korte termijn uit te voeren. "Dit voorval bewijst dat we ook qua waterbeheer dringend meer handhaving moeten doen. Vanuit de provinciale dienst water en domeinen werken we momenteel aan een handhavingsmodel", aldus Vandenhove.

Bekijk alle artikels uit Borgloon