www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

woensdag 16 januari 2019

Bocholt: Geen milieuvergunning voor uitbreiding kippenhouderij in Bocholt (2 juni 2017)

Op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove weigerde de Limburgse deputatie de milieuvergunningsaanvraag van Egro nv in Bocholt voor het vernieuwen, uitbreiden en wijzigen van een kippenhouderij in Bocholt. De aanvraag gaat over het hernieuwen en uitbreiden van een kippenhouderij van 14 500 slachtkuikenmoederdieren naar 39 940 slachtkuikenmoederdieren. Hiervoor wordt de bouw van 3 nieuwe stallen aangevraagd.

Het college van burgemeester en schepenen van Bocholt heeft negatief geadviseerd en tijdens het openbaar onderzoek werden er door 92 personen bezwaren ingediend.

Bekijk alle artikels uit Bocholt