Nieuws uit Limburg Limburgnieuws.be

zaterdag 15 december 2018

Bocholt: Peer nodigt Hechtel-Eksel en Bocholt uit voor fusiegesprekken (28 februari 2017)

De Stad Peer heeft vandaag de gemeente Bocholt en de gemeente Hechtel-Eksel uitgenodigd voor een eerste gesprek volgende week over de mogelijkheden van een fusie tussen de drie gemeenten.

Eerder deze week zaten de verschillende fracties uit de Peerse Gemeente- en OCMW-raad samen rond het thema intergemeentelijke samenwerking/fusie. Ook binnen het College van Burgemeester en Schepenen kwam het onderwerp meermaals aan bod. In Peer is er een breed draagvlak voor gesprekken over een fusie.

"Daarom ook de vraag aan de twee buurgemeenten om samen aan tafel te gaan zitten om de mogelijkheden tot een fusie met drie te verkennen en desgevallend een studie en/of het proces hiertoe aan te vangen. De Stad Peer neemt ook meteen de inwoners mee in het denkproces. Op maandag 13 maart is er een info- en participatieavond voor de Perenaars. Die vindt plaats in het Agnetencollege."

Bekijk alle artikels uit Bocholt