info@limburgnieuws.be -

woensdag 12 augustus 2020

Bilzen: Grondaankopen natuurreservaten: De grootste aankopen situeren zich in de Vallei van de Abeek in Oudsbergen en het Munsterbos in Bilzen (18 juni 2020)

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir heeft 2 miljoen euro toegekend aan terreinbeherende vereniging Natuurpunt. Die middelen krijgen ze voor de aankoop van 114,3 ha natuurreservaat, waarvan 69 ha voor de realisatie van de zogenaamde instandhoudingsdoelstellingen. Die moeten er mee voor zorgen dat de Europees beschermde habitats en soorten een goede kwaliteit vertonen.

"Op dit moment beheren talloze natuurverenigingen samen al meer dan het dubbele in oppervlakte natuurreservaat dan de Vlaamse overheid zelf. Door ze te helpen met belangrijke aankopen en de uitbreiding van onze natuurreservaten, kunnen we de natuurkwaliteit van de gebieden verder verhogen", zegt Demir.

In totaal geeft Demir een aankoopsubsidie aan Natuurpunt voor 69 grote en kleinere aankopen, verspreid over gans Vlaanderen. De grootste aankopen gebeuren in de provincie Antwerpen. Zo wordt 14,75 ha aangekocht in natuurreservaat Schupleer – Vuilvoort in Grobbendonk en Vorselaar. Het gebied staat bekend als lappendeken van hooilandjes en moerassige stukken met verschillende houtkanten. In het Turnhouts Vennengebied, een belangrijk heidegebied in Vlaanderen, werd 11,82ha aangekocht, terwijl in het beekdallandschap De Vennen in Balen 7,04 ha aangekocht werd.

De grootste aankopen in de provincie Limburg situeren zich in de Vallei van de Abeek in Oudsbergen (7,45 ha) en het Munsterbos in Bilzen (2,9 ha).

Met de middelen krijgt Natuurpunt financiële ademruimte om nieuwe investeringen te doen, onder andere voor de realisatie van de 4.000 ha extra bos uit het bosuitbreidingsplan van de Vlaamse regering.Bekijk alle artikels uit Bilzen