info@limburgnieuws.be

dinsdag 14 juli 2020

Bilzen: Nieuwe vispassage aan Motmolen in Bilzen (13 november 2019)

De provincie Limburg realiseerde een nieuwe vispassage aan de Motmolen op de Demer in Bilzen. De restanten van de vroegere molen veroorzaakten een hoogteverschil van anderhalve meter in de Demer. Dat belemmerde de vissen in hun stroomopwaartse zoektocht naar voedsel, voortplantingsplaatsen en overwinteringsgebieden. Een nieuwe bypass met zogenaamde vistrappen lost dit vismigratieknelpunt op.

Uniek bij dit project is de erfgoedwaarde van de restanten van de Motmolen, de aanwezige woelkom en het omliggende natuurgebied. Het herinrichtingsproject hield met al deze aspecten rekening. Er werden dan ook verschillende pistes bekeken om het probleem op te lossen. Dit gebeurde door de provincie in nauw overleg met de natuurvereniging Orchis vzw, Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen en het stadsbestuur van Bilzen.

Een oude visvijver op gronden van Orchis vzw heeft plaatsgemaakt voor een bypass tussen de Demer en de Nieuwzouw. De vissen kunnen nu via de vistrappen verder stroomopwaarts zwemmen in de Demer. Vistrappen zijn kleine hoogteverschillen over een langere afstand die vissen probleemloos kunnen overbruggen. Ook de monding van de Nieuwzouw in de Demer werd verbeterd om de vismigratie te bevorderen.

Met dit project geeft de provincie invulling aan de Europese doelstellingen inzake waterbeheer: vrije vismigratie in ecologisch belangrijke waterlopen.

De werken werden uitgevoerd voor een bedrag van 46.683 euro en worden medegefinancierd door het Agentschap voor Natuur en Bos (Visserijfonds).


Bekijk alle artikels uit Bilzen