www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

dinsdag 19 maart 2019

Bilzen: Stadsbestuur laat werken in bossen stilleggen (13 april 2018)

De werken in de bossen van Schoonbeek worden meteen stilgelegd. Het Agentschap Natuur en Bos nam die beslissing op uitdrukkelijke vraag van het Bilzerse stadsbestuur.

Het schepencollege kwam vanmorgen uitzonderlijk samen om dit dossier te bespreken. Burgemeester Frieda Brepoels eist duidelijkheid over de gebruikte materialen voor de aanleg van de exploitatiewegen. De voorbije weken werden in de onderlaag immers grote hoeveelheden metaal en plastic aangetroffen.

Tegelijk stelt zich de vraag of ANB geen stedenbouwkundige vergunning nodig had voor werken op openbaar domein.

De Bilzerse burgemeester is het beu. Frieda Brepoels: "De voorbije weken was er enkel discussie, maar geen duidelijkheid. Zowel wij als de bezorgde buurtbewoners zitten met heel veel vragen. Welke materialen zijn gebruikt en van waar zijn ze afkomstig? Kan je zomaar wegen aanleggen in een bos? Heeft ANB hiervoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig? En is het nodig om boswegen te verharden? Op elk van die vragen willen wij een duidelijk antwoord. Daar hebben we als stad meer dan recht op. Minister Schauvliege mag zich vandaag aan een brief verwachten. Het is aan haar om uitleg te geven over de werken die ANB op ons grondgebied uitvoert. Zolang er geen duidelijkheid is, worden er geen werken meer uitgevoerd in de bossen. Daarover hebben we gisterenavond een akkoord gesloten met ANB."

ANB heeft intussen de opdracht gegeven aan een onafhankelijk bureau om een analyse uit te voeren op het betonpuin dat de aannemer gebruikte voor de onderlaag van de exploitatiewegen.

Schepen van milieu Veerle Schoenmaekers: "Zonder die resultaten bestaat het vermoeden dat de gebruikte materialen niet conform de voorschriften zijn. En dan is het stilleggen van de werken op dit moment de enige juiste maatregel. Ik sprak de voorbije dagen met heel wat buurtbewoners. Zij snakken naar mooie en veilige bossen. En die moeten ze krijgen. De bevoegdheid ligt hier bij ANB, maar als stad zullen wij er nauwgezet op toezien dat deze plek teruggegeven wordt aan de natuur."

Bekijk alle artikels uit Bilzen