zondag 22 juli 2018

Beringen: Bouwvergunning voor Den Abri vzw (6 juni 2017)

Het schepencollege verleende een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van chirolokalen in het centrum van Koersel. De nieuwe lokalen komen ter vervanging van de bestaande oude lokalen die afgebroken worden na realisatie van het nieuwbouwgedeelte.

"Het project zal gerealiseerd worden in het binnengebied ter hoogte van de Albert I laan en de Corceliusstraat. Volgens het geldende BPA Verruimd Koersel is dit gebied bestemd voor openbaar nut en jeugdinfrastructuur. De stad heeft als doel om op deze locatie een ontmoetingsplaats te realiseren voor jongeren," zegt schepen Wouters-Cuypers.

Door het afleveren van deze bouwvergunning kan de Chiro van Koersel al starten met de bouw van zijn nieuwe lokalen. Dit gebouw zal de Chiro zelf realiseren met ondersteuning van stad Beringen. De stad Beringen stelt immers de grond ter beschikking (via een recht van opstal voor 50 jaar) en zorgt voor een financiƫle ondersteuning voor de bouw.

Bekijk alle artikels uit Beringen